کارگاه آموزشی یا همان ورکشاپ به جهت انتقال مفاهیم نظری معماری-هنر های زیبا و با تمرکز بر پرورش عملی توانایی طراحی و خلق اثر معماری، گهگاه توسط شرکت مهندسین مشاور P.A.P.، برگزار می گردد.
کارگاه با ارائه ی کوتاه اندیشه های نظری آغاز می گردد، در ادامه با تعیین یک موضوع طراحی شرکت کنندگان آغاز به طراحی خواهند نمود و کار پیش رو را تا مرحله ی قابل ارائه پیش می برند، در طی این مرحله فرآیند طراحی آن ها توسط داور یا داوران مورد بررسی، هدایت، پرسش و پاسخ و کنکاش قرار گرفته و در نهایت آثار شاخص به نقد و بررسی جمعی گذاشته خواهند شد، تا نقاط ضعف و قوت نمایان گردد.

• پوستر مربوط به برگزاری کارگاه آموزشی بعدی (تحت عنوان کارگاه شماره 8) در ادامه صفحه گنجانده شده است.
• ثبت نام در این کارگاه ها از طریق همین سایت (کلیک بر روی دکمه "ثبت نام کارگاه آموزشی بعدی" مندرج در همین صفحه) و بدون نیاز به عضویت انجام می گیرد.
• قوانین و مقررات حاکم بر نحوه ی ثبت نام، خرید بلیط (و پرداخت الکترونیک وجه) و اطلاعات مربوط به کارگاه آموزشی ای که در جریان ثبت نام قرار داده شده است را پس از کلیک بر روی دکمه "ثبت نام کارگاه آموزشی بعدی" (مندرج در همین صفحه) می توان مطالعه نمود. (لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق‏‌های قبلی محسوب می‏‌شود.)
• برای اطلاع از تاریخ برگزاری کارگاه های آینده، متقاضیان می توانند با ثبت آدرس پست الکترونیک خود در بخش "ثبت نام در خبرنامه" سایت موجود در footer (حاشیه ی پایینی) تمامی صفحات سایت، در تماس مداوم با ما قرار گیرند.
• در ذیل، جزئیات مفصلی از کارگاه های آموزشی برگزار شده ی قبلی، برای کسب آگاهی بیشتر از کم و کیف فرآیند برگزاری آن ها، به صورت جداگانه ارائه گردیده است.
• ضمناً به اطلاع متقاضیان محترم می رساند؛ در پایان کارگاه آموزشی هیچ گونه گواهی نامه شرکت در کارگاه مذکور به شخص شرکت کننده ارائه نمی گردد، لذا نیاز به ارائه هر نوع مجوز برگزاری کارگاه از سوی این شرکت منتفی خواهد بود.

ثبت نام کارگاه آموزشی بعدی

کارگاه شماره 8

24 مهر 1394


کارگاه شماره 7

16 مرداد 1394


کارگاه شماره 6

12 تیر 1394


کارگاه شماره 5

10 خرداد 1394


کارگاه شماره 4

26 آذر 1389


کارگاه شماره 3

12 آذر 1389


کارگاه شماره 2

5 آذر 1389


کارگاه شماره 1

28 آبان 1389