آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر صدر ارحامی

نوع مشارکت: مدیریت ساخت

کاربری: دولتی و بهداشتی

سال اتمام: 1392

مکان: ایران | فارس | شیراز

مساحت: 150 متر مربع

مشتری | کارفرما: صدر ارحامی

پروژه ی پیش رو، طراحی یک آزمایشگاه تشخیص طبی (pathobiology laboratory) به مساحت 150 مترمربع طی عملیات بازسازی و تغییر ماهیت یک واحد مطب تشخیص طبی در ساختمان مجتمع پزشکی نگین واقع در بلوار کریم خان زند شهر شیراز بود. ماهیت معنایی کلی و تأویلی-تفسیری آن چه فعالیت جاری در یک آزمایشگاه تشخیص طبی است، حصول معنایی فعل "to factorize" است؛ در مجموعه های این چنینی انسان و ماشین دست در دست هم در تلاش تدقیق دست یافت به فهرستی اند که هر بار و در هر مورد، "عوامل" (factors) تشکیل یافته ی جزء ای و یا بافتی از پیکر فردی را به شرح کمی و کیفی بیان می دارد، که در واقع همان factorize کردن یک مورد (case) است؛ factorize کردن، نفی ماهیت کل است در وجود، به سوی اصالت اجزاء (factors)، رجوع است از توجه به کل، به توجه خاص به اجزاء که عوامل تشکیل اند، سفری است حیثیتی و حیاتی که در بروز فقدان سلامت عملکرد کل یا هراس از آن، به سوی اهمیت کمیت و کیفیت هستی "اجزاء و عوامل تشکیل"، ترتیب داده می شود! این برجسته سازی توجه به عوامل، همان مفهوم "to factorize" است. این مفهوم یافته و بافته، ایده اصلی طراحی این پروژه گردید، چنان که در فرد فرد اجزاء بنا و فضا ها حضور یافت و فرم و ماهیتشان را شکل داد. در نتیجه ی امر طراحی، فضا در عین نیل به برآوردن مفهوم تشریحی فوق الذکر که به سمت تکثر و حجمه ی اجزاء فضایی پیش می رود، خالص است، عاری است، مقوم وحدت است به سبب بافت و رنگ مصالح بکار رفته و هدف آن است که القاء آرامشی را برآورد، در عین برآوردن حس حضور در فضایی با تراز های بهداشتی بالا که قطعاً در کاهش اضطراب ناشی از حضور در فضا های درمانی-طبی نقش پر رنگی دارد. جداساز بخش عمومی از بخش فنی آزمایشگاه در واقع یک جداره ی متشکل از دو شیشه ای است منقش به واژه ها، که قوه ی بصر مراجعین و کارکنان مجموعه را در وضعیت دسترسی نیمه کامل-نیمه ناقص نسبت به هم قرار می دهد، هم هست که سبب ممانعت از انتقال بو، صدا و یا دید دقیق گردد و کارکنان را دور از حس تحت نظر بودن قرار دهد، و هم نیست تا شفافیتی را فراهم آورد به قصد افزایش بعد فضا، بالا بردن حس گشادگی فضا، انتقال حس نظارت بر عملکرد مجموعه، افزایش شفافیت عمل در ذهن مراجعه کننده و ایجاد تنوع بصری و فضایی برای پرسنل فنی.

از + و - برای بزرگ نمایی یا کوچک نمایی استفاده کنید.