پست الکترونیکی عمومی: info@papce.ir

پست الکترونیکی مدیرعامل: iman.soltanifar@papce.ir | iman.soltanifar@ut.ac.ir

فیسبوک: www.facebook.com/P.A.P.ConsultingEngineers
لینکدین: www.linkedin.com/company/p.a.p.-consulting-engineers
اینستا گرام: www.instagram.com/p.a.p.consultingengineers

نشانی دفتر شرکت: ایران | شیراز | خیابان اردیبهشت | حدفاصل فلسطین و 7 تیر | کوچه 3 | ساختمان پردیس | طبقه سوم
کد پستی: 54877-71347
تلفن: 29 57 34 32-071
فکس: 29 57 34 32-071