اطلاعات شخصی

نام
نام خانوادگی
وضعیت تاهل
تاریخ تولد
شهر تولد
تلفن همراه
تلفن ثابت
پست الکترونیک
آدرس

• بارگذاری فایل عکس پرسنلی متقاضی استخدام، با فرمت jpg یا jpeg و با حجم حداکثر 200 KB الزامی است.
• وارد کردن تمامی اطلاعات خواسته شده در این صفحه الزامی است.
• هرگونه عدم تطابق اطلاعات وارد شده در فرم با اصل مدارک متقاضی، منتج به حذف متقاضی از فرآیند استخدام خواهد شد.
• تکمیل و ثبت این فرم تنها به منزله ی ثبت فرم مصاحبه ی مجازی استخدام بوده و ورود به مراحل بعدی مصاحبه و یا استخدام-شروع همکاری منوط به بررسی اطلاعات ثبت شده متقاضی، تماس با وی از سوی این شرکت و عقد قرارداد همکاری فی مابین خواهد بود، و این شرکت هیچ گونه تعهدی در قبال تکمیل این فرم نخواهد داشت.قوانین و مقررات، و شرایط مندرج در این صفحه را مطالعه کرده ام و با آن ها موافقم.