ساختمان مسکونی ظریف صنایعی

مسکونی


آپارتمان مسکونی مسلمی

مسکونی


واحد تجاری 4104 مجتمع خلیج فارس

تجاری


غرفه شرکت گیوا (دژینه درب) در نمایشگاه بین المللی ساختمان شیراز

نمایشگاه


ساختمان انجمن دوستی ایران-ایتالیا

فرهنگی


ساختمان مسکونی شایسته

مسکونی


واحد تجاری 4104 مجتمع خلیج فارس

تجاری


ساختمان مسکونی آداشا

مسکونی


مجتمع اقامتی-تفریحی مهاجر

تفریحی


مجتمع خوابگاهی دانشجویی دانشگاه کیش

آموزشی